Още ли нямате акаунт?

Регистрацията заема само няколко минути!

Регистрирайте се

Присъединете се към кръга на стотиците участници,
които купуват филтри FILTRON и от години печелят награди!

Проверете

ПРИ НАС ПРАВИЛАТА СА ЛЕСНИ!

FILTRON 2017

Регистрирате се
в програмата

При регистрирането избирате Вашите
доставчици на филтри FILTRON,
които ще доставят стойностите на Вашите покупки.

FILTRON 2017

Купувате филтри
FILTRON с фактура

В началото на всеки месец
нетната стойност на Вашите покупки
ще бъде регистрирана на Вашия акаунт на Участника.

FILTRON 2017

Получавате
гарантирани награди

Точките, които сте събрали за превишаване на прага на покупки, ще обмените за изключителни награди. Изборът на награди ще бъде възможен от 11 до 18 август.

ПОЛЗИ ЗА ВАС:

Гарантирани награди от богатия Каталог с Награди!

Шанс за една от 10-те Главни Награди – СПА уикенди

Специални конкурси с фонд от допълнителни точки

Визуални материали, подпомагащи Вашата продажба

Мимимум формалности

Регистрирайте се

Ето някои от гарантираните награди: